01.09.2011

"Rødlista" valgt til å være med på Trøndelagsutstillingen 2011, turnerer også til Ørlandet og Levanger