Optisk lyd / Dokument 2008 - Samarbeid med ulike musikere, Daniel Meyer Grønvold, Mette Rasmussen. Tusj på 8mm eller 16mm - film.

«Dokument 2008» (samarbeid med Daniel Meyer Grønvold) – Super8-film, musikk,
Dokument 2008 er resultatet av et samarbeid mellom meg og musiker Daniel Meyer Grønvold. Det er dokumentasjon av manipulering av en loopet super8-filmstripe akkompagnert av loopete og forvrengte gitar-lyder. Sekvensene er improvisert og uredigert, og man ser brenningen og opprivingen av en tusj-farget filmstripe. Duoen har opptrådd ved flere anledninger i Oslo, og gjort flere opptak. Dokument 2008 er like mye film som det er musikk.
Opptakene har blitt vist som eksperimentfilmer ved flere anledninger og også blitt brukt som scenografisk element i et teaterstykke. Formålet med prosjektet har vært å tenke litt utradisjonelt i et
forhold til visualitet til improvisert musikk, for å prøve å lage et visuelt materiale som reflekterer ideene i musikken.