«Lysrør» – Loopet 16mm projeksjon, filminstallsjon 2007

Installsjonen ble gjort med filmremser loopet gjennom et sett taljer, og skjøtt sammen med seg selv i enden. Installasjonen ble slik sett også et skulpturelt element, og man kunne se bildene både langs loopen og på selve projeksjonen på veggen.
«Lysrør» var en installasjon gjort til åpent akademi 2007. Da jeg var den siste til å kunne filme kvelden før visningen, bestemte jeg meg for å filme direkte mot lysrørene i taket i sakte film. Resultatet ble et abstrakt mønster som kunne minne om feks. bygninger, det var ikke gitt at man med en gang kunne se at det var et tent lysrør man kikket på. Projeksjonen ble montert i samme rom som den var filmet, hvor lyrørene i den anledning var slukket. Jeg ønsket med dette å vise hva selve materialet for film er, nemlig lys og illustrere dette på en enkel måte. Ved å samtidig kunne lede oppmerksomheten mot noe som ellers sjelden blir studert.