Blivende, reisende (2009) - Avgangsutstillingen, Stenersenmuseet

Avgangsprosjektet mitt speiler en interesse for forholdet mellom natur og kultur, en verden innenfor og en verden utenfor husets vegger. Jeg har filmet sekvenser med natur, og menneskelige inngrep i naturen, og vil lage en vegg i furupanel med utsyn mot omgivelser utenfor. Naturen som ide sitter grunnfestet i den norske bevissthet, og er et gode og en kommersiell ressurs, blant annet for turistnæring og bønder blant andre. Dette er også et medieskapt bilde, knyttet til en ide om det norske og en norsk identitet. Uberørt natur har en egenverdi, og hytteveggen blir stående i mitt avgangsprosjekt som en grense mellom et liv på innsiden og en verden utenfor.